Du är här

Juridisk hjälp LSS - din väg till en trygg personlig assistans på dina villkor

Assistanslotsens erfarna och skickliga jurister är experter på LSS, stöttar och vägleder dig i allt från ansökan om personlig assistans till fortlöpande uppföljning av ditt ärende. Vi önskar alltid att vara en kundnära och personlig partner som ger dig den trygghet du behöver och förtjänar.

Vad kan våra jurister hjälpa dig med?

1. Ansökan: Vi hjälper dig att sammanställa en tydlig och välformulerad ansökan för att öka dina möjligheter att få din personliga assistans beviljad. Vi tar hänsyn till dina individuella behov och särskilda önskemål.

2. Hantering av intyg: Vi förklarar och informerar om vilka intyg som kan krävas i samband med din ansökan och hjälper dig att samla in och organisera de nödvändiga dokumenten. Genom att ha rätt intyg kan vi stärka din ansökan och öka chanserna för ett rättssäkert beslut.

3. Personlig utvärdering: Vi genomför en noggrann bedömning för att förstå dina specifika behov och vad som krävs för att få din personliga assistans beviljad. Vi tar hänsyn till din unika livssituation och arbetar tillsammans med dig för att formulera en framgångsrik och anpassad ansökan.

4. Omprövning och överklagande: Om du inte är nöjd med beslutet som har fattats angående din personliga assistans, finns vi vid din sida och hjälper dig med omprövning och eventuell överklagan. Vi kan hjälpa dig att formulera argument och skrivelser för att stärka ditt fall och försvara dina rättigheter.

5. Utökade assistanstimmar: Om ditt behov av personlig assistans har förändrats och du behöver mer hjälp än tidigare, är vi redo att hjälpa dig med att ansöka om utökade assistanstimmar.

6. Tillfälliga assistanstimmar: Ibland kan du behöva extra assistans under en kortare period, till exempel vid rehabilitering. Vi kan då hjälpa dig att ansöka om tillfälliga assistanstimmar för att säkerställa att du får den extra hjälp du behöver när du behöver den som mest.

Vårt engagemang bygger på tre ledord:

Trygghet. Vi är här för att skapa trygghet och förtroende i varje steg av din assistans.

Delaktighet. Din röst och dina önskemål är viktiga. Vi tror på att du som kund ska vara aktivt delaktig i utformningen av din personliga assistans. Därför lyssnar vi noga på dina behov, önskemål och preferenser. Tillsammans skapar vi en skräddarsydd plan som passar just dig och dina livsmål. Vi vill att du ska känna att du har kontroll över din assistans och att den stödjer dig i att leva ett självständigt och meningsfullt liv.

Omtanke. Med hjärtat på rätta stället. Vi har en genuin vilja att förbättra din livssituation och se till att du får den omtanke du förtjänar. Hos Assistanslotsen kommer vi alltid att lyssna på dina önskemål och behov, och arbeta med dig för att hitta de bästa lösningarna. Vi ser varje individ som unik och värdefull, och vi strävar efter att ge dig den omsorg och uppmärksamhet du behöver för att trivas och må bra.

Vår juridiska hjälp är alltid kostnadsfri och tillgänglig för dig oavsett var i landet du befinner dig. Vi finns här för att stötta dig och se till att du får de rättigheter och den personliga assistans du behöver för att leva ett självständigt och meningsfullt liv. Assistanslotsen erbjuder personlig assistans främst i Jämtlands län med lokalkontor i Östersund.

Kontakta oss idag via formuläret nedan, så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig på bästa sätt. Varmt välkommen!