Du är här

Hantering av personuppgifter

I maj 2018 trädde den nya Dataskyddsförordningen, GDPR, i kraft. Lagstiftningen syftar till att stärka skyddet för dina personuppgifter och vi vill informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter.  

För oss är det viktigt att du kan känna dig trygg. Därför vill vi hantera dina personuppgifter på ett bra sätt och vara transparenta och öppna med hur vi gör. Vi kommer kontinuerligt att arbeta med att utveckla och stärka skyddet för dina personuppgifter. 

Vi har valt att dela in de registrerade i två huvudkategorier - anställd och leverantör. Under respektive kategori hittar du mer information om hur vi hanterar dina personuppgifter i enlighet med GDPR: 

         ANSTÄLLD         

      LEVERANTÖR